การศึกษา

ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนวัดขจรบำรุง ต. วัง อ.ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี 84170

ระดับมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนท่าชนะ ต. ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี 84170

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ถ.ดอนนก อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000

ระดับอุดมศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112

การทำงาน

เม.ย. 2543 – มี.ค. 2544

อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (อนุบาล,ประถม,มัธยม)

โรงเรียนรังผึ้ง เลขที่ 1 ถ.บ้านตันหยงมะลิ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส 96120

พ.ค.- ส.ค. 2544

Production Supervisor บริษัทสงขลาแคนนิ่ง มหาชน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2545

Linux Admin Zoftdev Hatyai

ส.ค. 2545- ปัจจุบัน

ผู้ช่วยนักวิจัย NECTEC, NSTDA ปทุมธานี

ประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปี 2538

 •     เริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์และเรียนระบบปฏิบัติการ DOS เป็นครั้งแรก
 •     เรียนโปรแกรม CW,Lotus 123

ปี 2539 – 2540    

 •     รู้จักระบบปฏิบัติการ Windows 3.11 และศึกษาใช้งาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
 •     รู้จักระบบปฏิบัติการ Unix (เครื่อง maliwan.psu.ac.th)
 •     รู้จัก Internet (ยึดศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งพักพิง)
 •     รู้จัก HTML,CGI เบื้องต้น
 •     ศึกษาภาษา C เบื้องต้น

ปี 2541 – 2542  

 •     เอาจริงเอาจังกับการศึกษาการใช้งาน Unix
 •     เอาจิงเอาจังกับการศึกษา HTML ,Shell Script,Perl
 •     ศึกษา Java Script เบื้องต้น
 •     การติดตั้ง Network บน DOS เพื่อเชื่อมต่อกับ Maliwan
 •     รู้จัก ระบบปฏิบัติการ Linux และศึกษาการติดตั้ง
 •     ขอ Host name จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ชื่อ lotus.psu.ac.th เพื่อเป็นการ ทดลองระบบปฏิบัติการ Linux
 •     เอาจริงเอาจังกับการศึกษา Linux เพื่อใช้งาน Web Server และ Server ต่างๆ เช่น Mail ,Telnet ,Ftp
 •     เริ่มสนใจการติดตั้งปรับแต่งให้ Linux ใช้ภาษาไทยบน X-window และ Console
 •     เริ่มศึกษาด้าน Hardware เพื่อการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ในชุมรม
 •     ลงเรียนวิชา Programming เบื้องต้น (Pascal)
 •     ศึกษาการเขียนโปรแกรม VB

ปี 2543 (ก่อนจบการศึกษา)  

 •     เข้าดูแล และรับผิดชอบชุมรมวิชาการคอมพิวเตอร์ สโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 •     เรียนรู้และติดตั้ง Hub เพื่อขยายเครือข่ายการเชื่อมต่อ Internet ของชุมรม
 •     หาโปรแกรมใช้งานบน Linux และ Unix มาบริการเพื่อนๆ บน Maliwan เช่น mIcq utalk
 •     ศึกษาการเขียน CGI เพื่อส่ง Pager บน Web และทดสอบเขียน เพื่อให้บริการ
 •     ประยุกต์การส่งเพจมาใช้บน Terminal ของเครื่อง Maliwan เพื่อบริการเพื่อน ๆ
 •     ศึกษา การใช้งาน X-Window ตามเวลาที่จะหาได้
 •     ลงเรียนวิชา Data Communication ของภาควิทยาการคอมฯ
 •     ศึกษาการเขียนภาษา Tk/Tcl บน Linux และ เครื่อง Sun เพื่อประกอบการเรียน วิชา Data Communication
 •     ติดตั้ง Server agro.psu.ac.th ให้กับคณะ(ไม่ได้ดูแลเอง)
 •     เรียนรู้การจัดการ และการ Upgrade เครื่องคอมพิวเตอร์
 •     การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อต่อออก Internet โดยใช้ Modem 1 ตัว
 •     ศึกษาการเขียนโปรแกรม VB เพื่อจัดการฐานข้อมูล
 •     ศึกษา Ms-Access เพื่อจัดการฐานข้อมูล
 •     ศึกษา Php เพื่อใช้งานจริง
 •     ศึกษา ASP เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงงาน
 •     ทดสอบทำห้องเรียน online บนระบบ Lan โดยใช้ Php ,Apache,Mysql,ODBC
 •     หวนกลับมาศึกษา Linux อีกครั้ง เพื่อการใช้งานจริง
 •     รวบรวมความรู้นำเสนอเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
 •     ฯลฯ

การแนะนำตัวของผมค่อนข้างเยอะ แต่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะรุ่นน้องต่อๆ ไปจะได้มีแนวคิด และเปลี่ยนแปลงอะไร บางอย่างที่คอยขัดขวางการ เรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะความรู้ที่ผมได้มาจะสังเกตว่าผม เรียนในห้องเรียนเพียงไม่กี่วิชานอกนั้นผมสละเวลาหลับ เวลานอนเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ ความรู้นี้มันมีค่ามาก และ ผมได้ใช้ประโยชน์มันอย่างเต็มที่ในปัจจุบัน
ผมอาจไม่ใช่ศิษย์รักของคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แต่ผมรู้สึกรัก คณะอุตสาหกรรมเกษตร และภูมิใจที่ได้เรียนคณะนี้ ผมไม่ใช่คนเก่งในสายตาของคณาจารย์ และผมไม่ได้คว้า A มาในวิชาคณะ แต่ผมรู้สึก ถึงคุณค่าของวิชาคณะ ผมสามารถใช้มันในยามที่ต้องใช้ แต่ในขณะเดียวกัน วิชาที่ผมศึกษามาด้วยตัวเองนี้ก็สามารถใช้ในการประกอบอาชีพของผมได้เหมือนกัน ผมอยากให้น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ไม่ว่าคณะอะไรก็ตามอย่าปิดกั้นตัวเองจาก สิ่งแวดล้อมอย่าปฏิเสธ ความรู้อื่นนอกจากวิชาที่เรียน จากการทำงานผมพบกับเพื่อนจากหลายสถาบัน จากการพูดคุยสัมผัส รับรู้ได้ทันทีถึงการปิดตัวเอง พยายามหางานที่ตัวเองจบมา มีหลายคนมาทำงานกับผมได้สอง วันก็หายไปเลย เพราะบ่นอยู่คำเดียวคือ ไม่ได้จบคอมพิวเตอร์มาทำไม่ได้หรอก …..
ปัจจุบันเด็กมีความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี แต่ผมกลับเป็นห่วงเด็ก เหล่านี้ เพราะอะไรหรือ ? เพราะว่าผู้ใหญ่ ผู้ที่กุมโอกาสเหล่านี้ไงครับ ผู้ใหญ่ที่คอยปฏิเสธการ ให้โอกาศตัวเอง แถมยัง ปิดกั้นโอกาสเด็ก อีกด้วย และอีกอย่าง ผู้ที่มีความรู้ โดยตรงในวิชา คอมพิวเตอร์ไม่เคยมองมายังเด็ก ที่ต้องการความรู้พื้นฐาน จบมาแล้วก็คอยแต่ แสวงหา งานที่ให้ผลประโยชน์แก่ตัวเอง สูงสุด ลืมมองมายังเด็กๆ ที่รอคอยโอกาสเหล่านี้ ใครหรือครับ ที่มาทำหน้าที่สอน เด็กเหล่านี้ ครูเกษตร ครูพละ ครูภาษาไทย ครูอังกฤษ ฯลฯ ครูซึ่งใจกล้า เสียสละ ถึงแม้ตนเองจะอธิบายเด็กๆ ที่แสน จะอยากรู้ไม่ได้ แต่ก็ภูมิใจที่จะมาช่วยสอนเพื่อ อนาคต ของเด็กเหล่านี้ ลองมองกลับมาสักนิดนะครับ บัณฑิต คอมพิวเตอร์ทั้งหลาย !!…..

ขอบคุณ

 •     ขอขอบคุณผู้ให้กำเนิดผมทั้งสองที่ให้โอกาส และ สั่งสอนผมให้เป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิด
 •     ขอขอบคุณพี่ชายและพี่สาว ทั้งสาม ที่ช่วยอุ้มชูจนสำเร็จการศึกษา
 •     ขอขอบคุณ อ.ประหยัด สุขศรี ผู้ให้ความรู้ครั้งแรก ถึงแม้เป็นการเรียนในเชิงพานิชย์ก็ตาม
 •     ขอขอบคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ที่เปิดให้บริการถึงสี่ทุ่ม สมัยผมเข้า ปี 1
 •     ขอขอบคุณคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ให้โอกาสผมโดยไม่ตั้งใจ
 •     ขอขอบคุณผู้แต่งหนังสือ ผู้เขียนบทความที่ผมได้มีโอกาสศึกษา
 •     ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และ น้องๆ ที่ขยันยกยอ ให้ผมทำโน้นทำนี้
 •     สุดท้ายขอขอบคุณที่ไม่เหลือใครเป็นกำลังใจ

::: ~_~_~_~ :::