เพิ่งเห็นเว็บนี้ครับ Search ชื่อตัวเองแล้วไปเจอแปลกเป็นเว็บอะไรเนี๊ยะ
http://blogshares.com/blogs.php?blog=http://jedi.links.nectec.or.th/mrchoke/blog/
ดูคร่าวๆ เหมือนกับเล่นหุ้นเลยแฮะ รายงานความเคลื่นไหวของ blog อัตราเข้าออกของ links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันใน blog มีกันทุกคนเลยครับลองไปดูสิหุ้นใคร hot สุดไปซ้อนซื้อไปซะ