ลอง up ดูปรากฎว่าภาษาไทยเสียหายหมดเลย database แปลกยังไงชอบกลเลยลบเอาใหม่ดีกว่า