น้ำหนักชั่งล่าสุด

น้ำหนักล่าสุด (kg)
82.3
82
+
0.3
เมื่อ: ตอนเช้า
วันที่: 2016-08-24 08:29:00

กราฟน้ำหนักแบบต่างๆ